Czy można stosować drewno na ogrzewaniu podłogowym ?
Dobór właściwego materiału
System JPD Parkett
Ważne czynniki
Użytkowanie


Tak, jednak ze względu na higroskopijne właściwości drewna oraz jego wrażliwość na zmiany temperatury i wilgotności względnej powietrza do ułożenia parkietu potrzeba wiedzy, doświadczenia i zachowania szczególnego reżimu technologicznego. Prace należy powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym ekipom, z których jedna zajmie się wykonaniem podłoża oraz instalacji grzewczej, a druga ułoży drewnianą podłogę. Większość inwestorów ma obawy, iż pod wpływem podwyższonej temperatury emitowanej przez ogrzewanie podłogowe, podłoga nadmiernie się rozeschnie. Rzeczywiście jest to zjawisko dosyć często spotykane. Ale nie musi tak być.